Tanatotoaleta

W ramach prowadzonej działalności firma GRAVE MIJAS świadczy usługi z zakresu tanatotoalety, czyli toalety pośmiertnej. Toaleta pośmiertna to zespół podstawowych czynności przygotowujących zmarłego do pogrzebu. W jej skład wchodzi przede wszystkim zdejmowanie ubrania, następnie mycie ciała nieżyjącego, golenie zarostu na twarzach mężczyzn, zamykanie oczu i ust, odgazowywanie, zakładanie blokad. Jeżeli osoba zmarła w ostatnich godzinach życia korzystała z kroplówki, usuwa się jej wkłucia czy wenflony. Podobnie postępuje się również w przypadku ewentualnych cewników, czy innego rodzaju aparatury.

Ostatnim elementem tanatotoalety jest ubieranie zmarłego. Wbrew szeroko rozpowszechnionym przesądom o konieczności łamania kości do założenia rękawów czy nogawek, proces ubierania przebiega w sposób delikatny, z zachowaniem czci osoby zmarłej.