• W przypadku zgonu w domu niezbędne jest wezwanie lekarza, w celu stwierdzenia zgonu i uzyskania tzw. karty zgonu, która jest dokumentem potrzebnym w Urzędzie Stanu Cywilnego do wystawienia aktu zgonu.
  • W przypadku zgonu w szpitalu lub innej placówce medycznej taką kartę zgonu wystawia placówka medyczna. Dodatkowo należy odebrać rzeczy zmarłego z oddziału szpitalnego oraz w prosektorium szpitalnym wskazać firmę pogrzebową, która ma odebrać ciało zmarłego.
  • Ze skompletowanymi dokumentami należy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego. W przypadku korzystania z naszych usług zapraszamy do biur pod adresami wyszczególnionymi w zakładce kontakt. W przypadku zlecenia zakładowi pogrzebowemu prac związanych z przygotowaniem ciała do pogrzebu prosimy o dostarczenie kompletnej garderoby do zakładu.
  • W przypadku zgonu w hospicjum lub Domu Pomocy Społecznej macie Państwo prawo wyboru firmy pogrzebowej z usług której chcecie Państwo korzystać.
  • Wszelkie informacje i wyjaśnienie wątpliwości można uzyskać bezpośrednio w naszych biurach lub pod numerami telefonów.