Co zrobić gdy umrze ktoś bliski?
 • W przypadku zgonu w domu niezbędne jest wezwanie lekarza, w celu stwierdzenia zgonu i uzyskania tzw. karty zgonu, która jest dokumentem potrzebnym w Urzędzie Stanu Cywilnego do wystawienia aktu zgonu.
 • W przypadku zgonu w szpitalu lub innej placówce medycznej taką kartę zgonu wystawia placówka medyczna. Dodatkowo należy odebrać rzeczy zmarłego z oddziału szpitalnego oraz w prosektorium szpitalnym wskazać firmę pogrzebową, która ma odebrać ciało zmarłego.
 • Ze skompletowanymi dokumentami należy udać się do wybranego zakładu pogrzebowego. W przypadku korzystania z naszych usług zapraszamy do biur pod adresami wyszczególnionymi w zakładce kontakt. W przypadku zlecenia zakładowi pogrzebowemu prac związanych z przygotowaniem ciała do pogrzebu prosimy o dostarczenie kompletnej garderoby do zakładu.
 • W przypadku zgonu w hospicjum lub Domu Pomocy Społecznej macie Państwo prawo wyboru firmy pogrzebowej z usług której chcecie Państwo korzystać.
 • Wszelkie informacje i wyjaśnienie wątpliwości można uzyskać bezpośrednio w naszych biurach lub pod numerami telefonów.
 • Formalności związane z uzyskaniem aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego lub wypłatą zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możemy zrealizować w Państwa imieniu.
 • Dodatkowo powinni Państwo zatroszczyć się o uregulowanie spraw formalnych w administracji cmentarza, gdzie ma zostać pochowany zmarły oraz z ewentualnymi formalnościami w parafi zmarłego.
 • Karta zgonu lub akt zgonu (akt zgonu możemy zorganizować w USC w Państwa imieniu)
 • Dowód osobisty zmarłego oraz współmałżonka (o ile był w związku małżeńskim)
 • Legitymacja emeryta lub rencisty
 • Dowód osobisty osoby organizującej pogrzeb
 • Dokumenty cmentarne dotyczące grobu o ile takowe Państwo posiadacie
 • Aktualnie wysokość zasiłku pogrzebowego wynosi 4000 zł. Są to pieniądze wypłacane przez Skarb Państwa za pośrednictwem ZUS. Załatwiając formalności związane z pogrzebem nie trzeba mieć gotówki ponieważ do wysokości zasiłku pogrzebowego kredytujemy koszty związane z ceremonią pogrzebową. Zajmujemy się również załatwieniem formalności w ZUS za Państwa.