Dokumenty

Zestawy dokumentów do pobrania – międzynarodowy transport zwłok

 

Posługując się naszym wieloletnim doświadczeniem, przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa komplety dokumentów. Są one niezbędne do rozpoczęcia procedur związanych z transport ciała do Polski. Wszystkie dokumenty znajdują się w jednym pliku, gotowym do pobrania poniżej. Dokumenty są dostępne do pobrania w trzech wersjach językowych: polski, angielski i niemiecki. Prosimy o ich dokładne i skrupulatne uzupełnienie. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod nr tel.: (44) 633 05 81, pomożemy wspólnie wypełnić wszystkie potrzebne formularze.

Jeżeli potrzebna jest pomoc w języku niemiecki, posiadamy tłumaczy pod numerem +48 695 870 323 oraz angielskim +48 661 606 788.

Dokumenty niezbędne przy sprowadzeniu ciała lub prochów

 

Jest to wykaz dokumentów, które w Państwa imieniu będziemy musieli zorganizować, by bezproblemowo dokonać transport zwłok do Polski.

Niemcy

 • Zezwolenie Starosty lub Prezydenta Miasta, właściwego dla miejsca pochówku, umożliwiające przewóz zwłok z Niemiec do Polski i pochowanie na miejscowym cmentarzu,
 • Akt zgonu (STERBEURKUNDE, AUSZUG AUS DEM STERBEEINTRAG), lub zaświadczenie właściwego urzędu stanu cywilnego poświadczające, iż wystawienie takiego aktu nie było możliwe (BESCHEINIGUNG ÜBER ZURÜCKSTELLUNG EINER STERBEURKUNDE),
 • Zezwolenie na sprowadzenie zwłok z Niemiec (Leichenpass). W przypadku kremacji zamiast zezwolenia na przewiezienie zwłok należy okazać akt kremacji.
  (Einäscherungsbescheinigung),
 • Świadectwo lekarskie o przyczynie zgonu (ärztliche Bescheinigung über die Todesursache / Todesbescheinigung) zawierające informacje, że osoba nie zmarła na chorobę zakaźną.

Holandia

 • Zezwolenie na przewiezienie zwłok z Holandii do Polski wydane przez Urząd Powiatowy lub Miejski, któremu podlega cmentarz, Zezwolenie holenderskiej gminy właściwej dla miejsca zgonu na przewóz zwłok z terytorium Holandii do Polski (LIJKEN-PASS lub LAISSER-PASSER VOOR LIJKEN), 
 • Zaświadczenie wydane przez urzędnika gminy holenderskiej, w którego obecności ciało zostało umieszczone w metalowym pojemniku w zakładzie pogrzebowym lub w szpitalnej sali sekcyjnej (GENEESKUNDIGE VERKLARING), 
 • Wymagany jest akt zgonu lub zaświadczenie lekarskie określające datę, miejsce i przyczynę zgonu (MEDISCHE VERKLARING), 
 • Akt zgonu został wystawiony w formacie międzynarodowym przez niderlandzki urząd stanu cywilnego. Dokument ten nazywa się: UITTREKSEL UIT DE OVERLIJDENSATE 

Belgia

 • Zgoda starosty lub prezydenta miasta, w którym znajduje się cmentarz, na sprowadzenie zwłok lub prochów z Belgii i pochowanie ich w Polsce. 
 • Deklaracja medyczna wykluczająca chorobę zakaźną jako przyczynę śmierci, 
 • Standardowy akt zgonu lub formularz międzynarodowy, 
 • Władze belgijskie wydają zezwolenie na grzebanie zmarłych (permis d’inhumer). 
 • Dokument od władz lokalnych poświadczający umieszczenie zwłok w metalowej trumnie, 
 • Zaświadczenie wydane przez władze lokalne zezwalające na wywóz zwłok z Belgii (laisser-passer mortuaire).